Servetter

Servetter


Du kan stämpla på både pappers- och tygservetter. Viktigt är dock att du väljer en stämpelfärg som passar materialet och är vattenfast (permanent). Till pappersservetter kan du använda t.ex. märkena Memories, Ancient Page och Archival. Till tygservetter kan du använda t.ex. VersaCraft och då fixerar du färgen genom att stryka enligt anvisningarna på stämpeldynan. Fråga gärna där du köper din stämpeldyna så att du får rätt sort!

Du kan även embossa på pappersservetter. Värm då försiktigt ovanifrån.

Vill du inte trycka servetterna själv kan du beställa servetter med ert eget monogram t.ex. från Pärlans tryckeri

Tryckta servetter